Projekty unijne

JDJ Joanna Jaśkiewicz-Duzowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : Remont i adaptacja Five Point Hostel w Gdańsku w celu dostosowania obiektu do wymagań sanitarno – epidemiologicznych spowodowanych COVID-19

  1. Cel projektu: Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków związanych z COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa oraz poprawa konkurencyjności na rynku hotelarskim.
  2. Planowane efekty: Zwiększenie konkurencyjności, wzrostu efektywności pracy, możliwość dostosowanie hostelu do bardziej restrykcyjnych wymagań sanitarnych, poprawa jakości świadczonych usług oraz wzrostu ich sprzedaży.
  3. Wartość projektu: całkowita wartość projektu 285 734,39 zł netto.
  4. Wkład Funduszy Europejskich: 248 988,89 zł netto.

www.dreamsart.pl
znak_barw_rp_poziom_bez_ramki_rgb
UMWP-pion-kolor-2015
UE_EFSI_rgb